VNG stemt in met Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022

December 2012 - Een grote meerderheid (76%) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ingestemd met de Raamovereenkomst Verpakkingen die gaat gelden voor de periode 2013-2022. In de raamovereenkomst en het addendum staan afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen.

Er is ook een verduurzamingsagenda opgesteld. Deze nieuwe afspraken zijn al eerder ondertekend door het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Stichting Kringloop Blik gaat aan de slag met de afspraken die zijn gemaakt, zodat ook in de toekomst zoveel mogelijk blikverpakkingen worden gerecycled, en daardoor op grondstoffen en energie wordt bespaard.