Over SKB

Voor een gesloten kringloop
Stichting Kringloop Blik (SKB) is de organisatie voor metalen verpakkingen in Nederland. In samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen werken wij aan het sluiten van de kringloop voor hergebruik van metalen verpakkingen. Daarmee willen we het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderen. 

 

Goed imago en lage kosten
Onze stichting bestaat uit een netwerk van deelnemers met veel kennis op het gebied van metalen verpakkingen. Wij zetten ons in om het imago van metaal als duurzaam verpakkingsmateriaal te verbeteren. Ons doel is om ruimschoots te voldoen aan de eisen voor het wettelijke recyclingpercentage, tegen de laagste kosten voor de keten.

 

Analyseren en stimuleren
Als uitgangspunt hanteren we de normen zoals opgesteld in het Besluit Verpakkingen en de Raamovereenkomst Verpakkingen tussen overheid en bedrijfsleven. Stichting Kringloop Blik geeft uitvoering aan deze overeenkomst door het stimuleren van de kringloop en het verzamelen en analyseren van gegevens over energiegebruik en materiaalhergebruik.