Lancering Talentvolblik in Hilversum

Zoetermeer, 29 januari 2013 – Studenten van de Koninlijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag hebben de afgelopen maanden gewerkt met blik als ‘grondstof’ voor hun kunstwerken. Het resultaat is een prachtige tentoonstelling die vanaf 8 februari 2013 door Nederland zal reizen. Marga van Praag zal de tentoonstelling om 10.30 uur in de bibliotheek van Hilversum openen. De tentoonstelling is een initiatief van de Stichting Kringloop Blik (SKB).
 

De bibliotheek Hilversum heeft de primeur, de kunstwerken zullen hier gedurende 2 maanden te zien zijn, en reist dan verder door Nederland. Belangstellende instanties (zoals bibliotheken en gemeentes) kunnen zich inschrijven op www.talentvolblik.nl om de kunstwerken tijdelijk op hun locatie te exposeren. Behalve de tentoonstelling wordt ook een lesbrief voor het VO-onderwijs aangeboden, ontwikkeld door het Roland Holst College in Hilversum. 

Oneindige kringloop van blik
Met de kunstwerken willen de jonge talenten aantonen dat blik een duurzaam materiaal is. Met ruim 90% heeft blik namelijk een bijna gesloten en oneindige kringloop. Elk kunstwerk is daarom niet alleen mooi om te zien, maar appelleert ook aan het bewustzijn dat je zuinig met materialen om moet gaan. Bovendien willen de kunstenaars andere jonge mensen (zoals scholieren uit het voortgezet onderwijs) uitdagen om met het materiaal aan de slag te gaan. De tentoonstelling is dan ook een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Initiatiefnemers
Stichting Kringloop Blik (SKB) is de organisatie die zich richt op de recycling van metalen verpakkingen in Nederland. Bij de SKB zijn materiaal- en verpakkingsproducenten aangesloten, evenals het verpakkende bedrijfsleven en de detailhandel. SKB is de vraagbaak voor onder anderen verpakkingsdeskundigen, beleidsambtenaren van het ministerie en andere overheden die meer willen weten over de recycling van blik. De SKB heeft de tentoonstelling ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Koninlijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (www.kabk.nl) en het Roland Holst College (www.arhc.gsf.nl) in Hilversum. Zie ook www.talentvolblik.nl