Grondstof

Afval als grondstof 
Metalen verpakkingen worden gemaakt van staal en aluminium. Bij beide metalen is schroot een onmisbare grondstof in het productieproces. Door recycling kan het overgrote deel van het geproduceerde aluminium en staal telkens opnieuw gebruikt worden. Dat zorgt voor een efficiënt en zuinig gebruik van nieuwe grondstoffen.

 

Metalen verpakkingen in een circulaire economie
Efficiëntie en zuinigheid zijn nodig, want de hoeveelheid afval moet flink verminderen. We willen kostbare grondstoffen niet verspillen. Daarom zetten bedrijven en overheden in op een circulaire economie. Producten en grondstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afval dient dan als grondstof voor een nieuw product (zie afbeelding). Metalen verpakkingen horen helemaal thuis in die circulaire economie, want blik is oneindig te recyclen zonder dat het zijn eigenschappen of kwaliteiten verliest.

             Bron: programma Van Afval Naar Grondstof


De basis van blik
De productie van stalen verpakkingen gebeurt met schrootijzererts, steenkool en tin/polymeren. IJzererts wordt geïmporteerd vanuit allerlei landen over de wereld. Met hulp van steenkool wordt het ijzererts - door verhitting - omgezet in ruwijzer. Van ruwijzer en schroot kun je blik maken. Per kilogram verpakkingsstaal wordt ook circa 2 gram tin gebruikt.
Voor de productie van aluminium verpakkingen is het erts bauxiet nodig. De aluminiumverbindingen die in bauxiet zitten, worden met loog opgelost. Zo ontstaat aluinaarde. Dit is samen met schroot de belangrijkste grondstof voor aluminium verpakkingen.