Gemeenten & blik

Inzamelen
Een deel van de Nederlandse gemeenten zamelt blik samen met het huishoudelijke restafval in. Bewoners kunnen hun blik dan bij dit restafval deponeren. Een ander deel zamelt metalen verpakking gescheiden in, vaak samen met plastic en drankkarton. Dit afval wordt in speciale bakken of PMD-zakken ingezameld en opgehaald.

 

Verschil in verwerking

Bij gemeenten die blik samen met het huishoudelijke restafval inzamelen, gaat dit 'restafval' naar de afvalverbrandingsinstallatie. Daar wordt het blik van het overige afval gescheiden. Dit gebeurt met magneten (voor staal) en wervelstroomscheiders (voor aluminium). Bij gemeenten die het afval gescheiden inzamelen, gaat het materiaal niet naar de afvalverbrandingsinstallatie, maar naar een aparte locatie. Daar wordt het metaal van het plastic en drankkarton gescheiden. 

 

 

Scheiden of niet: allebei goed

Of het blikafval nu wel of niet gescheiden wordt ingezameld: in beide gevallen wordt al het blik weer verzameld en gesmolten, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Op die manier hergebruiken we inmiddels 95% van alle metalen verpakkingen.

 

Zwerfafval
Soms belandt afval niet in de bak of de zak, maar in de berm. Veel gemeenten hebben last van zwerfafval. Gelukkig is maar een heel klein deel hiervan blik. Het overgrote deel van de metalen verpakkingen komt na gebruik wel op de juiste plek terecht. 

Voor de aanpak van zwerfafval kunnen gemeenten een vergoeding aanvragen. Dit kan door het indienen van een jaarplan bij de organisatie Nedvang. Na controle op volledigheid door Nedvang en juistheid door NederlandSchoon wordt de vergoeding uitgekeerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Kijk voor meer informatie op de site van NederlandSchoon.