Deelnemers & partners SKB

Producenten van metalen verpakkingen

  • Apeal: de producenten van staal zijn vertegenwoordigd via Tata Steel.

  • EAA: de producenten van aluminium zijn vertegenwoordigd via RAVN.

  • Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) is de brancheorganisatie van fabrikanten van metalen verpakkingen en oprichter van de SKB. MVN is lid van MPE. Metal Packaging Europe is de overkoepelende Europese organisatie van producenten van metalen verpakkingen.
  • Can Makers Benelux vertegenwoordigt de belangen van de drankenblikfabrikanten in België en Nederland en bevordert het gebruik van drankenblik.

 

Afvullers van metalen verpakkingen

 

Metaalrecyclingbedrijven


Partners

  • NEDerland Van Afval Naar Grondstof (Nedvang): belangrijke pijlers van Nedvang zijn preventie, gescheiden inzameling, efficiënte uitvoeringsafspraken, innovatieve afvalverwerking, kennismanagement en een goede samenwerking met de gemeenten.
  • NederlandSchoon is een stichting die zich ten doel stelt de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.
  • Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die ondernemers hebben onder het Besluit Verpakkingen.