Blik op de cijfers

Recycling van metalen verpakkingen
 

  • De recycling van metalen verpakkingen is in Nederland in twintig jaar tijd gestegen van 50% (1994) naar 95% (2018). Daarmee is Nederland binnen de Europese Unie een van de koplopers op het gebied van blikrecycling.
  • Nederland overstijgt ruimschoots de doelstellingen die door de Europese Unie (50%) en de Nederlandse overheid (85%) zijn gesteld.
  • In 2018 gebruikten Nederlandse huishoudens in totaal 213.000 ton aan metalen verpakkingen: circa 27 kilo per huishouden. Daarvan wordt naar schatting ruim 202.000 ton gerecycled.
  • De afgelopen decennia is de hoeveelheid energie die nodig is bij de productie van blik meer dan 70% gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door besparing van gewicht (verpakkingsmetaal wordt steeds dunner), energiezuiniger productie en vooral door de toename van recycling.