Activiteiten van SKB

Wij richten ons op het sluiten van de kringloop voor metalen verpakkingen. Zo willen we het duurzame gebruik van grondstoffen en van energie bevorderen. Om dit te bereiken hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld en voeren wij diverse activiteiten uit.

 

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Realiseren van de recyclingdoelstelling uit het Besluit Beheer Verpakkingen voor metalen verpakkingen.

 • Streven naar de laagste milieubelasting van product- en verpakkingscombinaties.

 • Streven naar de laagste maatschappelijke kosten voor de inzameling en recycling van gebruikte metalen verpakkingen.

 • Een bijdrage leveren aan de producentenverantwoordelijkheid in samenhang met Nedvang en streven naar een rechtvaardige verdeling van lasten.
   

Wat doen wij?

 • Onderzoeken en actualiseren van gegevens die gebruikt worden in het kader van de recyclingdoelstelling uit het Besluit Beheer Verpakkingen, de verpakkingenbelasting en de producentenverantwoordelijkheid.

 • Onderhouden van het monitoringprotocol als basis van de registratie van het materiaalhergebruik van metalen verpakkingen.

 • Verzamelen van gegevens van de verschillende manieren van blikinzameling en formuleren van standpunten hierover.

 • Informeren van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid over de standpunten van betrokken partijen bij metalen verpakkingen.

 • Vertegenwoordigen van metalen verpakkingen in het overleg met betrokken partijen van zowel het bedrijfsleven als de overheid.

 • Rapporteren – in samenwerking met Nedvang – over de voortgang van zaken in het licht van de afspraken en doelstellingen.

 • Een vraagbaak zijn voor consumenten, scholen, intermediairs en gemeentes.

 • Informatiemateriaal beschikbaar stellen zoals folders, posters en dvd's, organiseren van excursies en ondersteuning bieden aan exposities en blikspellen.